[+]

PANDERO QUADRAT

A Catalunya el pandero quadrat queda lligat al sistema de capta de la Confraria de la Mare de Déu del Roser (amb alguna excepció) des del segle XVI, malgrat que abans ja es feia servir i el seu ús i origen es perd en la fosca del temps. Durant els segles posteriors la fórmula funciona i la tradició es manté. Fins i tot hi ha algunes cantadores -sempre dones- que es professionalitzen!  
A cada poble les responsables de cantar les cançons reben noms diferents; Majorales, Pabordesses, Priores, Mosses, etc. i les tonades emprades també son diferents segons el poble i el context social del qual participen, per tant la riquesa de tonades és enorme!
Durant el segle XIX apareixen altres formes d’organització social més modernes que fa que les confraries perdin pes i entren en decadència juntament amb els sistemes de capta que utilitzen. Durant el segle XX, gradualment es va deixant de banda la tradició cada cop més folkloritzada i mancada de sentit. En alguns llocs és reutilitzada per pidolaries, que saben que la gent gran associa les tonades i l’instrument amb la pietat i l’almoina.
Tota aquesta riquesa arriba a les portes del segle XXI, ignorada, malmesa i dispersa.