Aquest 2017 ha parit la producció d'un disc, la col·laboració en un parell més i forces projectes extra-musicals. Comença el 2018!